“Het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt.”

Acda & de Munnik

Therapie (individueel of voor relaties)

Soms loopt het in je leven niet zoals je had verwacht of gehoopt en kan het zwaar zijn. Meestal ga je gewoon weer door, al gaat dat niet zonder slag of stoot. Steun hierbij is zeer gewenst. Iemand die luistert, die met je zoekt waar je zelf nog niet gekeken hebt, die je helpt om weer op eigen kracht verder te kunnen.

Als je wilt werken aan je verlangen en durft te kijken naar je belemmeringen, ben je bij mij van harte welkom. Samen met jou wil ik, in aandacht en zonder oordeel, kijken naar je belemmeringen in het hier-en-nu. Deze hangen veelal samen met ervaringen uit het verleden. Samen verdiepen we ons in hoe het komt dat je je voelt zoals je je voelt. Zo werk je aan je zelfinzicht. Door eerdere ervaringen opnieuw te ervaren, te doorleven en wellicht af te ronden, ontstaat een andere beleving in het hier-en-nu. Hierdoor kun je weer vrijer in het leven staan, meer (jezelf) zijn en meer vreugde ervaren.

Therapie gaat voor mij over aandacht en bewustzijn. Therapie is werken aan groei en verdieping. Door aandacht te richten, te voelen wat er is en emoties te verkennen, ontstaat zicht op wie je werkelijk wilt zijn en (in wezen altijd al) bent. Ik maak als Boswijk-therapeut onder andere gebruik van Gestalt, Psychosynthese, Bio-energetica, Voice Dialogue, Mind Eye Power en Transactionele Analyse.

Relatietherapie

Als je je niet happy voelt, geeft dit bij uitstek verstrikkingen in een partnerrelatie. Vaak denk je (allebei!) dat het vooral aan de ander ligt. Verwachtingen van en naar elkaar (vaak onuitgesproken) kunnen de stroomvan liefde behoorlijk belemmeren. In elke relatie is een groot verlangen je bij elkaar thuis te voelen. Daar samen naar kijken en oefenen kan de relatie verdiepen. Het geeft rust en vrijheid als je jezelf en de ander werkelijk kan zien. Soms werk ik met ieder apart, vaak juist waar de ander bij is en met elkaar.

Mind Eye Power practitioner

Met Mind Eye Power wordt op een milde, eenvoudige en effectieve wijze diepgaande verandering gebracht in hardnekkige overtuigingen, onverwerkte emoties en (gevolgen van) trauma. Dit doen we met oogbewegingen en geestkracht (gerichte aandacht en intentie).

De oogbewegingen in combinatie met de juiste mindset geeft de methode zijn krachtige werking. Op deze manier kan je oude houvasten en patronen loslaten en vormgeven aan wat je werkelijk verlangt. In ‘een ogenblik’ schakel je van een staat van verdediging naar een staat van groei.

Je maakt kennis met de diepere lagen van je brein en de samenwerking met de
‘buikhersenen’, het intelligente hart en het geheugen van de cellen. De verbinding tussen hoofd-hart en buik in combinatie met de oogbewegingen geeft toegang tot een indrukwekkend zelfhelend vermogen.